Oferujemy kompleksową obsługę księgową w zakresie:


 Ewidencje Ryczałtowe

 

*  Prowadzenie ewidencji przychodów


* Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia


* Sporządzanie rejestrów VAT


* Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy


* Sporządzanie deklaracji (VAT-7, VAT-7K)


 

Książka Przychodów i Rozchodów  

 

* Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów


* Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych


* Sporządzanie rejestrów VAT


* Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy


* Sporządzanie deklaracji (VAT-7, VAT-7K)


* Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną


* Sporządzanie przelewów podatkowych i ZUS


* Obsługa pracowników


Obsługa kadrowo-płacowa

 

* Sporządzanie list płac

pracowników oraz umów o pracę


* Wystawianie świadectw pracy


* Sporządzanie oraz wysyłanie

deklaracji do ZUS


* Prowadzenie akt osobowych pracowników


*   Wyliczanie zaliczek na podatek od osób fizycznych 

 

 Księgi Handlowe 


* Prowadzenie ksiąg rachunkowych


* Sporządzanie sprawozdań finansowych


* Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy


* Prowadzenie rejestrów VAT


* Sporządzanie deklaracji (VAT-7, VAT-7K)


* Opracowanie zakładowego planu kont


* Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

 
 
 


Biuro Rachunkowe Delux sp. z o.o.
Ul. Wileńska 69/107
03-416 Warszawa
Liczba odwiedzin: 31056